Hostel administratsioon on avatud igapäev 8:00-22:00

Check in: Alates 15:00-21:30

Check out: Alates 8:00-11:59

Hostel RING Sport - Reeglid ja eeskiri

 • Administratsioon asub esimesel korrusel.
 • Ühine köögi- ja puhkeala asub kolmandal korrusel
 • Hilisemate Check In puhul palume teil teavitada meile aegsalt ette, muidu teie broneering tühistatakse.
 • Kõik avalikud ruumid ja alad on videovalve all teie ja meie endi turvalisuse huvides.
 • Tahtliku kahju tekitamine hosteli alal või varguse puhul tehakse trahv vastavale isikule kogu kahjutekitatud olukorra ulatuses.
 • RING Sport hostel ei vastuta isiklike esemete kaotuse, varguse või kahju eest.
 • Kõigil külalistel on õigus tasuta voodipesule. Kõik külastused, mis ületavad 5 päeva saavad küsida administratsioonist voodipesu vahetust tasuta.
 • Me ei vastuta isiklike vigastuste või traumade eest mis on tekitatud iseendale.
 • Alkoholi tarbimine spordihoone aladel on keelatud.
 • Väljaspool köögiala on keelatud toiduga ringi käia.
 • Narkootikumid ja relvad on keelatud kõigil spordihoone aladel. Leidmise puhul konfiskeeritakse vastavad esemed ja teavitatakse politseid.
 • Hostelis ei tohi olla külastajaid, kui see pole teada antud administraatorile.
 • Toa mille oled broneerinud ootab teid kuni 21:30. Kui te pole teavitanud mitte tulemisest või hilisemast saabumisest, siis teie broneering tühistatakse. Me võime küsida kogu broneeringu tasu. Juhul kui jõuate peale 21:30, siis me pakume teile majutust vabade kohtadega hostelis.
 • Teadliku kahjutegu või varguse puhul me oleme sunnitud küsima kompensatsiooni kogu kahjuteo ulatuses.
 • Suitesetamine on keelatud meie aladel.
 • Erinevate soojapuhurite, pliitide või mõne muu seadise kasutamine hosteli tubades on keelatud.
 • Juhul, kui on tahtlik või ebavajalik tuletõrje häire aktiveerimine või suitsuandurid aktiveeritakse tubades suitsetamise või mõne muu keelatud seadeldise tõttus, siis teil tuleb tasuda trahv tuletõrjujate sekkumise eest.
 • Kui hosteli reeglite ja eeskirju ei suudeta järgida: Toimub ajutine seadme konfiskeerimine, millele järgneb trahv teostatud kahju eest ja hosteli aladelt eemaldamine ilma meie poolse kompensatsioonita.
 • Omanikul, majajuhil, personalil või turvatöötajal on õigus kontrollida vastava majareeglite täitmist igal hetkel ilma külastaja nõusolekuta.

RING Sport hosteli ühisalad

 • Köök on avatud kõigile hosteli külalistele.
 • Riiete pesemine on võimalik teatud alal hoones tasu eest. 
 • Välisuksed suletakse 22:00. Sisenemise koodi saate küsida check-in ajal.
 • Lisainfo jaoks palun pöörduda administratiooni poole.

Soovitused hosteli külalistele

 • Austa teisi külalisi, kes on samal ajal hostelis teiega.
 • Palun märkida kõik enda toidud ja joogid oma nime, lahkumiskuupäevaga. Muidu teie asjad visatakse ära.
 • Palun mitte kahjustada, eemaldada või muuta vastava ruumi mööbli asetust.
 • Palun hoida võti endaga alati kaasas. Kaotatud või kahjustatud võtme trahv on 15€.
 • Kui tekivad lisa küsimused, siis palun kontakteeruda administraatoriga.